Skip to content
Sākums

Par mums

MK SAFE ir darba aizsardzības kompetenta institūcija.

Mēs esam darba aizsardzības profesionāļu komanda, kuri savu darbu veic ar aizrautību un atbildības sajūtu. SIA MK SAFE ir dibināta 2012.gadā ar mērķi sniegt augstas kvalitātes darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.

Misija – padarīt Jūsu uzņēmuma darba vidi drošāku izmantojot standarta un nestandarta risinājumus.

Mūsu klienti

Mūsu klienti, vairāk par 200, dažādās darbības sfērās strādājošiem uzņēmumiem ar kopējo nodarbināto skaitu vairāk par 6000).

Sākums

Lai kompetentās institūcijas piesaistīšanai būtu praktisks un situāciju uzņēmumā uzlabojošs rezultāts, noteikumi arī nosaka minimālo pakalpojumu klāstu, ko kompetentajai institūcijai uzņēmumā ir jānodrošina.

Darba aizsardzības pakalpojuma sniegšana sākas ar savstarpēja līguma starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju noslēgšanas. Pēc līguma noslēgšanas tiek:

1) noteikta uzņēmuma atbilstība darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām (piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība) veicot darba aizsardzības sistēmas auditu,
2) tiek novērtēti darba vides riski uzņēmumā. 
3) izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, lai novērstu atklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošinātu uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām (kas ir pakalpojuma saņēmēja “darba” dokuments situācijas uzlabošanai darba aizsardzības jomā).

Risks:

1) mūsdienās uzskata par dabīgu cilvēku dzīves sastāvdaļu.
2) iespējams visās cilvēka darbības jomās.
3) var būt liels un izraisīt avārijas, nelaimes gadījumus darbā, kā arī dažādas ar darbu saistītās slimības, t.sk. − arodslimības.
4) jebkuram riskam ir savs objektīvs vai subjektīvs cēlonis.

Sākums

E-kursi

Piedāvājam dažādus profesionālās pilnveides kursus darba aizsardzībā neklātienē un klātienē.

Sazinies ar mums

Kontakti

SIA „MK SAFE”
Reģ. Nr. 40103585364
Adrese: Beberbeķu 6.līnija 8, Rīga
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 6531 7
Tel. +37129217496
e-pasts: info@mksafe.lv

Nosūti ziņu